Luka Handboek - Nederlandse vereniging van Luchtkanalenfabrikanten

[3.3.4] Flexibele slangen

Flexibele slangen

De bepaling van de luchtdichtheid van flexibele slangen staat omschreven in de NEN-EN 13810.
De formule voor de maximale luchtlekkage voor flexibele slangen is:
øL/app = f.Ps 0,65. (π.dn.L)
Waarbij:
øL/app = maximale hoeveelheid leklucht in l/s
f = lekfactor
Ps = statische druk Pa
dn = nominale diameter in meters
L = lengte van het component in meters (minimum lengte slang volgens NENEN 13180).