Luka Handboek - Nederlandse vereniging van Luchtkanalenfabrikanten

[3.3.3] Ronde appendages

Ronde appendages

Uit praktische overwegingen is door Luka met leveranciers c.q. fabrikanten overeengekomen de equivalente lengte van 1 meter ook voor alle ronde appendages te hanteren. Dit voor zover de technische uitvoering dit toelaat en de werkelijke lengte kleiner is dan 1 meter.

De formule voor de maximale hoeveelheid leklucht voor elke ronde appendage die voldoet aan luchtdichtheidsklasse C is:
øL/app = f.Ps 0,65 .(π x D).L
Waarbij: D = diameter in meters