Luka Handboek - Nederlandse vereniging van Luchtkanalenfabrikanten

[2.6.3] Rechthoekige kanalen van hardschuim met buitenmantel van aluminium beplating

2.6.3.1 Plaatkwaliteit

De hardschuim luchtkanalen worden vervaardigd van platen met een minimale volumieke massa van 30 kg/m3. Deze platen zijn één of tweezijdig voorzien van een aluminiumfolie met een minimale dikte van 60 micron.

Kanalen een fabrieksmatig aangebrachte aluminium beplating geschikt voor buiten gebruik;

Sandwichpanelen gemaakt van star polyurethaanschuim en bekleed met een 500 micron dikke aluminium beplating (met reliëf structuur) aan de buiten zijde, en een 80 micron dikke aluminiumfolie aan de binnen zijde.
Het isolatiemateriaal wordt op geschuimd met een uitzetmiddel, hiervoor wordt water gebruikt. Daarom bevat het geen CFC, HCFC, HFC en HC.

Aluminium kwaliteit buitenbeplating; EN-AW 3105 volgens de EN 573/3
Op de buiten beplating zit een UV bestendige coating type: Super Windy , 17 µm dik. UV bestendig volgens de NEN-EN 1396:2015 als RUV:3
De kwaliteit van de hechting tussen de beplating en het schuim heeft een waarde van 1,2kg/cm2 volgens de NEN-EN 1607.

De dichtheid van het PUR is 48kg/m3 met een tolerantie van +/- 2kg/m3 volgens (NEN-EN 1602) en heeft een licht blauwe kleur.

2.6.3.2 Plaatdikte

De hardschuim luchtkanalen worden uitgevoerd in de minimale plaatdikte van 25* mm met een tolerantie van +1,5 mm. De luchtkanalen worden bij deze dikte zo gefabriceerd, dat voldoende stijfheid tegen vervorming aanwezig is.

Kanalen een fabrieksmatig aangebrachte aluminium beplating geschikt voor buiten gebruik;

De standaard dikte van de kanaalwand/plaat is 30,5mm met een tolerantie van +/- 0,5mm.
De plaat is ook te verkrijgen met een dikte van 50,5 mm met een tolerantie van +/- 0,5mm.

2.6.3.3 Dwarsverbindingen

Dwarsverbindingen van hardschuim luchtkanalen worden zodanig gemaakt, dat een voldoende luchtdichte verbinding wordt verkregen. We maken hierbij een onderscheid tussen verbindingen voor luchtkanalen in een binnenopstelling en luchtkanalen in een buitenopstelling.

2-6-3-3

De dwarsverbindingen type DW profielen zijn gemaakt van aluminium, met aluminium hoekstukken. De profielen worden aan elkaar bevestigd door middel van RVS bouten en moeren.
Tussen beide profielen zit afdichtingsband.

Voor extra waterdichtheid wordt er op de bovenzijde van het DW profiel een RVS schuiflijst geslagen met een rubber hamer. Deze dient het hoekstuk minimaal 1,5 cm te overlappen.

2.6.3.4 Langsverbindingen

De kanalen worden vervaardigd uit een vlakke plaat, waarin v-groeven worden gesneden. Deze v-groeven worden verlijmd. De sluitzijden worden onder 45° afgesneden, verlijmd en afgewerkt met een aluminiumtape met een minimale breedte van 75 mm en voor zover nodig voorzien van bijvoorbeeld verbindingskrammen.
Indien de hardschuim luchtkanalen aan de buitenzijde worden voorzien van een polyestermantel, dan mag de aluminiumtape met een minimale breedte van 60 mm worden toegepast.

Langsverbindingen voor buitenkanalen van hardschuim met buitenbeplating van aluminium;

De kanalen worden vervaardigd uit een vlakke plaat, waarin V groeven worden gefreesd. Deze V groeven worden verlijmd. Aan de bovenzijde van het kanaal wordt de sluitzijde van het kanaal voorzien van een zo genaamde regenrand. In de regenrand zitten rvs-plaatschroeven die de regenrand fixeert op de verticale zijde van het kanaal. Deze voorkomt dat regenwater in het kanaal kan komen.

Bij montage dient de regenrand aan de bovenzijde te zitten van het kanaal (zie montage handleiding).

Het is niet toegestaan om in een kanaalvlak een deel-verbinding te hebben.

2.6.3.5 Verstijvingen

Luchtkanalen worden met een zodanige stijfheid uitgevoerd, dat hinderlijke vervormingen niet optreden. Uitgaande van toepassing van de minimale plaatdikte volgens 2.6.1.2, worden kanaalvlakken inwendig > 700 mm verstijfd. Afhankelijk van de gewenste specificaties of toepassing kunnen de benodigde schotels en verstevigingsbuizen worden vervaardigd van aluminium of gegalvaniseerd staal.

Verstijvingen van buitenkanalen van hardschuim met buitenbeplating van aluminium;

Uitgaande van toepassingen van de minimale dikte worden kanaalvlakken inwendig > 401 mm verstijfd. De gaten in de beplating voor verstevigingsstangen worden vanuit fabriekswegen gedicht met siliconen kit.  Het aantal verstevigingsstangen volgens onderstaande tabel.

2-6-3-5

2.6.3.6 Uitvoeringsmogelijkheden

Enkele uitvoeringsmogelijkheden van hardschuim luchtkanalen zijn:

 • PURschuim met een aluminium cachering buitenmantel en een aluminium
  cachering inwendig, alleen geschikt voor binnenopstelling;
 • PURschuim met een glasvezelversterkte polyester buitenmantel en een
  aluminium cachering inwendig, geschikt voor buitenopstelling;
 • PIRschuim met een aluminium cachering buitenmantel en een aluminium
  cachering inwendig, alleen geschikt voor binnenopstelling;
 • PIRschuim met een glasvezelversterkte polyester buitenmantel en een
  aluminium cachering inwendig, geschikt voor buitenopstelling.

Voor het aanbrengen van de polyestermantel, uitgaande van toepassing van
de minimale plaatdikte volgens 2.6.1.2, zijn de volgende specificaties van
toepassing:

 • 450 gram/m² glasvezels bij een inwendige kanaalmaat < 700 mm;
 • 2x 450 gram/m² glasvezels bij een inwendige kanaalmaat ≥ 700 mm.

2.6.3.7 Afmetingen

De nominale maten van de luchtkanalen worden in mm aangegeven en hebben betrekking op de inwendige (netto) afmetingen met een tolerantie van ±2 mm tot en met een zijde van 1200 mm en ±4 mm met een zijde groter dan 1200 mm. De afmetingen zijn gestandaardiseerd overeenkomstig met de afmetingen van rechthoekige metalen kanalen.

2.6.3.8 Zichtwerk

Indien in een luchttechnische installatie een deel van het luchtkanalensysteem dient te worden uitgevoerd als ‘zichtwerk’, dan zal dit worden uitgevoerd zoals het overige kanaalwerk, tenzij dit in het bestek of de uitvoeringsspecificaties anders is vermeld. Aanvullende maatregelen in het kader van zichtwerk behoren normaliter niet tot de standaard uitvoering.

2.6.3.9 Bochten

h2_2_6_1_9
Bochten worden als volgt uitgevoerd:

 • standaard haakse bochten worden voorzien van schoepen of airturns;
 • segmentbochten met een hoek groter dan 45° dienen te worden voorzien van schoepen.

2.6.3.10 Verlopen

Verloopstukken worden zo uitgevoerd, waarbij de tophoek α maximaal 60° bedraagt.

2.6.3.11 Aftakkingen

Een aftakking (een afsplitsing van een doorgaand hoofdkanaal) kan tot stand worden gebracht door middel van een recht of een stromend hulpstuk en vindt plaats onder een hoek van maximaal 90°. Luchttechnische aspecten bepalen mede het type uitvoering.

2.6.3.12 Instelkleppen

Instelkleppen worden handinstelbaar uitgevoerd en dienen om een installatie in te regelen. Ze zijn voorzien van een deugdelijke vastzetinrichting, waaruit tevens de klepstand blijkt. Het klepblad, van hetzelfde materiaal als het luchtkanaal, wordt uitgevoerd in een enkele plaat met een dikte van tenminste 0,8 mm (uitgevoerd volgens onderstaande tekening) tot een maximale bladbreedte (B) van 300 mm en tot een maximale oppervlakte van 0,09 m². Bij de klepbladen worden de randen evenwijdig aan de asrichting afgerond en verstijfd.

2.6.3.13 Erosiebestendigheid

Teneinde de erosiebestendigheid te kunnen garanderen, zijn de kanalen inwendig afgewerkt met een aluminium cachering. De luchtsnelheid in het kanalensysteem mag nergens meer bedragen dan 12 m/s.

2.6.3.14 Toelaatbare systeemdruk

De maximale toelaatbare systeemdruk bedraagt 750 Pa. Tijdens een persproef wordt het betreffende luchtkanaal éénmaal afgeperst op een testdruk van 500 en éénmaal op een testdruk van 1000 Pascal.

2.6.3.15 Bedrijfstemperatuur

De maximale bedrijfstemperatuur bedraagt voor hardschuim luchtkanalen 90° C.

De maximale bedrijfstemperatuur van kanalen voorzien van een aluminium beplating aan de buitenzijde voor buitengebruik, hebben een maximale bedrijfstemperatuur van -30 tot +65C.

2.6.3.16 Overgang van kunststof op staal

De overgang van rechthoekige hardschuim kunststof luchtkanalen naar stalen luchtkanalen kan doormiddel van een drietal principes gerealiseerd worden. Welk principe wordt toegepast is afhankelijk van de gewenste overgang. De materiaalkeuze van de overgang is afhankelijk van het stalen luchtkanaal waarop aangesloten dient te worden, bijvoorbeeld gegalvaniseerd staal, RVS of aluminium.

principe 1: de kopse kant wordt afgewerkt met een metaal U-profiel;
principe 2: de kopse kant wordt voorzien van een metaal luchtkanaalprofiel;
principe 3: aan de kopse kant of in de kanaalwand wordt een ronde mond geplaatst.

(Let op: bij buitenkanalen dienen alle naden in de overgang waterdicht afgewerkt te worden.)

2.6.3.17 Hardschuim luchtkanalen aansluiten op dakdoorvoeren

Kunststof luchtkanalen kunnen door middel van een tweetal principes aansluiten op dakdoorvoeren. Welk principe wordt toegepast is afhankelijk van de gewenste situatie.

principe 1: het metalen luchtkanaal steekt circa 50 mm door de dakopstand naar buiten. Hierop wordt de overgang van metaal naar kunststof gemaakt. Vervolgens wordt de dakdoorvoer weersbestendig afgewerkt.

principe 2: het metalen luchtkanaal wordt tot onder de dakconstructie aangebracht. Hierbij wordt het kunststof luchtkanaal door de dakopstand naar binnen gestoken. Vervolgens wordt de dakdoorvoer weersbestendig afgewerkt. Indien wenselijk kan volgens de in hoofdstuk 2.6.1.16 omschreven principes de overgang van kunststof op metaal gerealiseerd worden.